TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

7896 A1 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 86.53 KB, pdf
7896 A1 KSS.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 21.38 KB, xlsx
Обявление за изменение 00435-2017-0025 ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 338.91 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 372.35 KB, pdf
7896 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.35 MB, pdf