TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

Архитектурна 3 .zip
Дата на публикуване:
Изтегли 58.61 MB, zip
Архитектурна 4.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 66.7 MB, zip
доклад ЕЕ.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 616.77 KB, zip
ЕЕ.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.32 MB, zip
ЕЛ 1.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 62.02 MB, zip
ЕЛ 2.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 88.35 MB, zip
ЕЛ 3.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 52.48 MB, zip
ОВ.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 44.15 MB, zip