Техническа услуга – Договори

Сключване на договор за присъединяване

Виж услуга

Сключване на договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност

Виж услуга

Сключване на договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води доставени със специализирани транспортни средства (цистерни и други)

Виж услуга