TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

Информация за спряна процедура ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 29.69 KB, pdf
Разяснение 2 ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 138.79 KB, pdf
уточнение 1 ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 54.72 KB, pdf
konstruktivna 6 ТТ001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 71.3 MB, zip
ПБ.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 52.91 MB, zip
Архитектурна 1.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 89.3 MB, zip
Архитектурна 2.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 88.13 MB, zip