TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

Протокол 3 ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 246.3 KB, pdf
Протокол 1 ТТ001597.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 650.73 KB, pdf
Изтегли 80.77 KB, docx
Разяснение 2 ТТ1597 last.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 140.66 KB, pdf