Начини на плащане

Български пощи ЕАД

Пощенските станции

Центровете на Софийска вода

Центровете на Софийска вода

Банка ДСК

http://www.dskbank.bg/

Касите на FastPay

FastPay

Терминали на CashTerminal

Терминали на CashTerminal

Центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода

Центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода

Чрез терминалите на ОББ

Чрез терминалите на ОББ

Чрез терминалите на Борика

Чрез терминалите на Борика (системата bPay)

Трябва да изберете последователно опциите: “Други услуги”, “B-pay”, код 55000, след което въведете 10 – цифровия номер на договорната Ви сметка (само за банкомати на ОББ). На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента. Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършена операция.

Чрез терминалите на ДСК АД

Чрез терминалите на ДСК АД

CashTerminal онлайн

https://cashterminal.online/

Системата на "Транскарт файненшъл сървисис" ЕАД

www.transcard.bg

През портала за интернет банкиране на ДСК

www.dskdirect.bg

EasyPay през Viber

https://www.easypay.bg/site/?p=viber

Системата на "ИПЕЙ" АД

https://www.epay.bg

Кредитни карти iCARD

www.icard.bg 

Банка ДСК

www.dskbank.bg    

IBAN: BG87STSA93001523056925, BIC: STSABGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

Обединена Българска Банка АД

www.ubb.bg    

IBAN: BG39UBBS80021067510940, BIC: UBBSBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка
 

Пощенска банка

www.postbank.bg    

пл. България №1, IBAN: BG74BPBI79401045466501, BIC: BPBIBGSF IBAN: BG04BPBI79421044118102, BIC: BPBIBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка

Общинска банка клон Денкоглу

www.municipalbank.bg    

ул."Денкоглу" №28, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

ИНГ банк

www.ing.bg    

Бул."България", 49Б, ет.7, София 1404, IBAN: BG32INGB91451002450035, BIC: INGBBGSF

Моля задължително посочвайте номер на фактура и клиентски номер или договорна сметка.

Банка ДСК

www.dskbank.bg

УниКредит Булбанк

www.bulbank.bg

Центрове за обслужване на Софийска вода

Центрове за обслужване на Софийска вода

 

На пълномощниците на Софийска вода, които се легитимират със служебни карти

„Софийска вода” предлага на своите клиенти възможността да заплатят дължимите суми за вода на упълномощени специалисти от екипите „Преговори с клиенти”. Те са мобилни представители на отдел „Събиране на вземания”, които посещават имотите на клиенти с натрупан дълг към дружеството и предлагат различни възможности за изплащане.

Всеки екип от специалисти разполага с касов апарат и може да приема пари в брой или да сключва споразумения за разсрочено плащане. При посещението се издава Констативен протокол, в който се описват договорените с клиента подробности.

Специалистите „Преговори с клиенти” се легитимират със служебни карти. При съмнение за истинността на картата, клиентът може да направи справка на телефон 0800 121 21, или да поиска представяне на лична карта от представителя на дружеството.

Онлайн

Онлайн