Управление и структура

„Софийска вода” е акционерно дружество с участници:

Стратегичестоко управление на дружеството се изпълнява от Съвет на директорите, в който участват представители на акционерите.

Съветът на директорите избира Главен изпълнителен директор на „Софийска вода”, който ръководи оперативната дейност на дружеството. Той оглавява изпълнителното ръководство, съставено от всички висши мениджъри, начело на дирекциите във фирмата и на други ключови направления от дейността й.

 


Изпълнително ръководство Съвет на директорите

Франсоа Деберг 

Изпълнителен директор на "Софийска вода" 

Франсоа Деберг  

Председател 

Васил Тренев

Изпълнителен директор на "Софийска вода" 

Васил Тренев

Представител на Веолия

 

Мариана Итева

Представител на Веолия

 

Фредерик Фарош

Представител на Веолия

 

Георги Банков

Представител на Столичната община

 

Бисер Дамяновски

Представител на Столичната община