TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

Документация ТТ 001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.02 MB, zip
ПБЗ 1.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 96.57 MB, zip
ПБЗ 2.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 94.53 MB, zip
ПБЗ 3.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 56.46 MB, zip
ПУСО ТТ001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.22 MB, zip
konstruktivna 1 ТТ00597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 62.64 MB, zip
konstruktivna 2 ТТ 001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 83.89 MB, zip
konstruktivna 3 ТТ001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 95.43 MB, zip