Проучване на потреблението

       

Измерване на потреблението на вода на национално ниво

„Софийска вода“ АД стартира дългосрочен проучвателен проект съвместно с Университета за архитектура, строителство и геодезия. Проектът има за цел измерване на реалното водопотребление в жилищни и обществени сгради на територията на Столична община. Основната причина за този проект е, че действащите нормативи в тази насока са на повече от 40 години, като за този период начина на живот и навиците на хората се промениха драстично – не само в София, но глобално в света. Точните данни за потреблението на вода ще помогнат за правилното проектиране, планиране и експлоатация на ВиК системите.

Проучването на потреблението е свързано с множество измервания само на приходните/общите водомери, без индивидуалните. Измерванията ще стават с електронни записващи устройства – логери. Всяко измерване ще бъде с продължителност минимум 1 седмица. Много обекти ще бъдат измервани няколко пъти през целия период  на проекта. Данните ще се получават в цифров вид, за да могат да бъдат анализирани и обобщени.

Университетът за архитектура, строителство и геодезия е партньор в това проучване именно в аналитичната му част, което ще гарантира необходимата академичност и обективност на обработката, анализа и изводите от измерванията.

Проектът стартира през април 2018 и е с продължителност 3 години, за да се осигурят необходимите представителни статистически данни, относно тенденции и неравномерности в потреблението.

  • За да бъдат измерванията точни, освен цифровите данни, ще трябват и данни за броя на живущите в етажната собственост, параметрите на вътрешните ВиК инсталации и предназначението на конкретната сграда (жилищна сграда, офиси, производствена сграда, обществено обслужваща сграда и т.н.)
  • „Софийска вода“ гарантира запазването на личните данни по смисъла на ЗЗЛД.
  • Повече информация можете да получите на безплатен номер 0800 121 21.