Полезна информация

Какво съдържа фактурата за вода?
Дата на Публикуване
Изтегли 1.88 MB, pdf
Как се определят "Общите нужди"?
Дата на Публикуване
Изтегли 4.03 MB, pdf