Програма за лоялни клиенти на „Софийска вода“ АД

„Софийска вода“, част от Веолия благодари на своите лоялни клиенти (физически и юридически лица):

 - Всеки месец 50 клиенти, които нямат натрупани задължения към „Софийска вода“ АД,  ще получат 5% отстъпка от сметките за ВиК услуги за следващия месец. 

 - В края на годината 50 коректни клиенти, които редовно са плащали сметките си в срок през последните 12 месеца, ще получат 10% отстъпка от сметките за вода за следващите шест месеца.

Всички клиенти, които нямат задължения, ще участват автоматично в програмата, независимо от начина на плащане. Клиент, който редовно плаща своите сметки в определен период от време, е клиент, който е заплатил всяка издадена в периода фактура в рамките на 30-дневния срок.
Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип в присъствието на нотариус в началото на съответния месец.

Намалението ще бъде приспаднато автоматично от сметките на клиентите, като  от тях не се изисква никакво допълнително действие. „Софийска вода“ АД ще уведоми с писмо всички, които са получили намаление по фактурите им.

Печеливши клиенти, които получават 5% отстъпка за 1 месец

Печеливши клиенти, които получават 10% отстъпка за 6 месеца