TT001597   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията ремонт на покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево

konstruktivna 4 ТТ001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 74.87 MB, zip
konstruktivna 5 ТТ001597.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 100.78 MB, zip