-   48471/MR-161 Извършване на рехабилитация на кантон „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков