Новини

Проектантските ВиК услуги – достъпни електронно

„Софийска вода“ разработи съвсем нови, гъвкави възможности на услугите за проектиране на сградни ВиК

„Софийска вода“ приканва клиентите да подават самоотчети на водомерите си в удължения период на извънредно положение.

„Софийска вода“ напомня на всички клиенти, че продължава да приема самоотчет на водомерите.

Всички центрове за обслужване на клиенти се завръщат към нормален график на работа.

Дружеството отново ще предоставя пълния си пакет технически услуги

Важно за клиентите на "Софийска вода"

При извършване на планови и аварийни ремонти по водопроводната мрежа, налагащи спиране на водата, няма практика служители да обикалят домове и да предупреждават за предстоящо спиране

В Световния ден на околната среда поставихме 9 нови къщи и хранилки за птици и хотели за насекоми.

В Световния ден на околната среда поставихме 9 нови къщи и хранилки за птици и хотели за насекоми.

„Софийска вода“ приканва клиентите да подават самоотчети на водомерите си в удължения период на извънредно положение

„Софийска вода“ напомня на всички клиенти, че продължава да приема самоотчет на водомерите

Проектантските ВиК услуги – достъпни електронно

„Софийска вода“ разработи нови, гъвкави възможности на услугите за проектиране

„Софийска вода“ АД осигурява непрекъснатост на някои технически услуги за клиентите си с предварителен график

От понеделник, 30 март 2020 г., „Софийска вода“, част от Веолия, обособява Центъра за обслужване на клиенти в Бизнес парк София за извършване на някои технически услуги

Промяна на сроковете за издадените предписания

„Софийска вода“ удължава с 1 с един месец (30 календарни дни) срока за изпълнение на всички издадени досега предписания

„Софийска вода“ призовава за ползване на електронни фактури

„Софийска вода“, част от Веолия, иска да напомни на своите клиенти, че разполага с възможността за издаване на електронни фактури

Всички екипи на Веолия в България се обединяват, за да се справят с кризата, предизвикана от COVID-19, и да поддържат важните си услуги

Компаниите от Групата Веолия в България са в готовност от началото на м. март и прилагат редица мерки за решаването на проблемите

„Софийска вода“ удължава срока за плащане на фактурите

Дружеството преустановява работа на всички центрове за услуги