Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата


26.03.2024

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от ВиК Плевен и ВиК Пловдив как да откриват соматични колифаги във водите. Соматичните колифаги представляват вируси, заразяващи бактериите. 

Мониторингът на този показател вече е част от изискуемите показатели за контрол в Наредбата за качеството на водите, тъй като по-добре имитират устойчивостта на патогенни за човека вируси в околната среда, в сравнение с бактериалните индикатори. 

Лабораторните специалисти, провели обучението, са с дългогодишен стаж и опит в микробиологичните анализи на води. Благодарение на задълбочените им познания по методиката за определяне на колифаги Софийска вода за пореден път е пионер в разработването и внедряването на най-новите изисквания, които касаят контрола и качеството на питейната и отпадъчните води. 
 

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

„Софийска вода“ – най-одобряваният от клиентите доставчик на комунални услуги

Дигиталните канали на „Софийска вода“ продължават да печелят популярност и доверие