Специалист „Преговори с клиенти по телефон“

DNVTS22

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите ни, откриваме свободна позиция в отдел "Събиране на вземания" за длъжността Специалист "Преговори с клиенти по телефон".


Функции и отговорности:

 • Преговаря по телефона с клиенти, които имат просрочени задължения към компанията;
 • Предлага гъвкави схеми за изплащане на дълга, съобразени с възможностите на клиента;
 • Преди осъществяване на контакт проверява необходимата информация за клиента;
 • Отразява резултатите от извършените контакти, причините при отказ за плащане и новооткрита клиентска информация в клиентска база данни;
 • Информира прекия си ръководител за идентифицирани проблеми с клиентите и съдейства за тяхното разрешаване.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено средно образование;
 • Минимум 1 година опит в сферата на обслужване на клиенти;
 • Отлични комуникативни умения и способност за работа в екип;
 • Клиентски ориентирано поведение;
 • Умения за водене на преговори;
 • Инициативност, проактивност и организираност.

Предимства:

 • Опит в преговори с клиенти и умения за събиране на дълг.


За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер на позицията.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.
 

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.