Лабораторен специалист – биолог /по заместване/

LSB24

"Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

Като част от групата на Веолия, ние от „Софийска вода“ се стремим да предоставяме иновативни и устойчиви решения и да бъдем еталон за екологична трансформация, която е в основата на Целта на Веолия.

С цел поддържане на високо качество на услугите ни, обявяваме свободна позиция по заместване в Лабораторен Изпитвателен Комплекс  за длъжността Лабораторен специалист – биолог 

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на Компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

 • Извършва изпитвания на постъпилите в лабораторията извадки от води за питейно-битови цели по микробиологични и хидробиологични показатели;
 • Работи с лабораторни уреди за анализ на биологични показатели като термостат, водна баня, автоклав, система за мембранна филтрация;
 • Работи с микробиологични щамове (чисти култури);
 • Докладва аналитичните резултати;
 • Разработва, оптимизира и внедрява методи за изпитване, отнасящи се до провежданите биологични (микробиологични и хидробиологични) анализи в ЛИК;
 • Осигурява проследимост на резултатите;
 • Попълва формуляри по качество от системата за управление на лабораторния комплекс.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в областта на биологията - „Молекулярна биология”, „Биотехнологии“, „Микробиология и микробиологичен контрол“, „Хидробиология и пречистване на водите” или „Екологична биотехнология”;
 •  Опит по специалността – минимум 1 година;
 • Практически и теоретични познания по процедурите за изолиране на ДНК/РНК от проба, PCR и real-time PCR;
 • Познаване на изискванията на стандарт БДС EN ISO/ IEC 17025:2006;
 • Отлични аналитични умения по отношение на лабораторните практически и теоретични познания за молекулярно-биологичните методи;
 • Развити умения за работа с MS Office и опит с различни информационни системи;
 • Добре развити организационни умения;
 • Прецизност и акуратност;
 • Умения за ефективна работа в екип.

Предимства:

 • Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL;
 •  Ползване на технически английски език.

Специфични изисквания:

 • Да не сте алергичен към химикали и микробиологични среди.

Ние предлагаме:

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

 

За да кандидатствате, моля, изпратете актуална автобиография.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Форма за кандидатстване

Въведете телефонния си номер след нулата

Образование
Сфера на професионални интереси

(Моля, изберете до 3 от посочените професионални интереси)

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.