TT001633   _Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД

Решение за откриване_ТТ001633.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 213.68 KB, pdf
Обявление_ТТ001633.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 417.77 KB, pdf