TT001672   _"Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали."

договор_7685.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 86.44 KB, pdf
договор_7686.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 62.52 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка_ТТ001672.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 466.31 KB, pdf
7685.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.21 MB, pdf
7686.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.03 MB, pdf
Протокол_ТТ001672.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 235.7 KB, pdf
Решение за избор_ТТ001672.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 73.14 KB, pdf