TT001652   „Внедряване и поддръжка на платформа за Контакт център“ - пряко договаряне