ТТ001935   Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ТТ001935 Обявление за изменение-7
Дата на публикуване:
Изтегли 294.92 KB, pdf
8785 - Анекс 7
Дата на публикуване:
Изтегли 71.27 KB, pdf
8785-Анекс 6
Дата на публикуване:
Изтегли 88.95 KB, pdf
ТТ001935 Обявление за изменение-6
Дата на публикуване:
Изтегли 290.34 KB, pdf
ТТ001935 Обявление за изменение-5
Дата на публикуване:
Изтегли 1.57 MB, pdf
8785-Анекс 5
Дата на публикуване:
Изтегли 2.8 MB, pdf
8785-Анекс 4
Дата на публикуване:
Изтегли 176.22 KB, pdf
ТТ001935 Обявление за изменение-4
Дата на публикуване:
Изтегли 299.08 KB, pdf