ТТ001935   Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ТТ001935 Обявление за изменение-3
Дата на публикуване:
Изтегли 1.55 MB, pdf
8785-Анекс 3
Дата на публикуване:
Изтегли 1.3 MB, pdf
ТТ001935 Обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 403.14 KB, pdf
8785-Анекс 1 gdpr.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 312.8 KB, pdf
8785-Анекс №2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.08 MB, pdf
8785-обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 355.14 KB, pdf
8785.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 7.35 MB, pdf