ТТ001935   Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

ТТ001935 Ценови таблици.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 60.48 KB, xlsx
ТТ001935 Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 343.77 KB, docx
ТТ001935 Решение ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 367.92 KB, pdf
ТТ001935 Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 443.85 KB, pdf