ТТ001925   Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка преписка номер 00435-2020-0019

Обявление за възложена поръчка 1925.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 189.8 KB, pdf
ТТ001925 Протокол 2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 221.31 KB, pdf
ТТ001925 Решение избор изпълнител.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 110.87 KB, pdf
ТТ001925-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 66.75 KB, pdf
ТТ001925 Протокол 1.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.09 MB, pdf
Обявление за поръчка ТТ001925.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 493.74 KB, pdf
ТТ001925 Документация print.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 186.21 KB, docx