TT001904   „Доставка на водовземни скоби“- Преписка 00435-2020-0015

ТТ001904-обявление за прекратена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 379.06 KB, pdf
ТТ001904-протокол №1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 446.33 KB, pdf
ТТ001904-решение за прекратяване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 210.85 KB, pdf
ТТ001904 Oбявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 551.44 KB, pdf
ТТ001904 Решение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 308.64 KB, pdf
ТТ001904-Ценови таблици.xls
Дата на публикуване:
Изтегли 101 KB, xls
ТТ001904-Документация.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 626 KB, doc