ТТ001823   Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини и протеини.

SKM_C25820120216010.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 84.46 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка ТТ001823.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 452.62 KB, pdf
8280.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 10.63 MB, pdf
ТТ001823 Протокол.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 215.36 KB, pdf
ТТ001823 Решение избор изпъ.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 58.46 KB, pdf
ТТ001823-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 44.99 KB, pdf
ТТ001823 Разяснение 2 .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 250.96 KB, pdf
ТТ001823 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 84.46 KB, pdf