ТТ001823   Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини и протеини.

Решение за откриване ТТ001823 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 323.38 KB, pdf
Обявление за поръчка ТТ001823.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 525.44 KB, pdf
ТТ001823 Документация Real print.doc
Дата на публикуване:
Изтегли 716 KB, doc