ТТ01792   Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа, на територията на Столична община

Обявление за приключил договор 8284.
Дата на публикуване:
Изтегли 129 KB, pdf
Анекс 2 към договор 8284
Дата на публикуване:
Изтегли 103 KB, pdf
анекс 1 към 8284 FD LG clean sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.75 MB, pdf
Обявление за изменение - анекс 1 към 8284.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 400.66 KB, pdf
Договор с подизпълнител ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 361.53 KB, pdf
8284 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 7.71 MB, pdf
ТТ001792 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 478.89 KB, pdf