TT001770   Доставка монтаж настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД

Op 3 Hach Техническо предложение .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 93.96 KB, pdf
8048 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.21 MB, pdf
8049 л.pdf
Дата на публикуване:
8050 l.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.17 MB, pdf
Op 1 Hach Техническо предложение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 122.88 KB, pdf
Op 5 Hach Техническо предложение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 82.47 KB, pdf
Обявление възложена поръчка ТТ001770 л.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 871.74 KB, pdf
OP2 Venteh Техническо предложение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 966.38 KB, pdf