TT001770   Доставка монтаж настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадна вода на обекти на Софийска вода АД

Разяснение 2_TT001770 ласт.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 81.13 KB, docx
Разяснение 1_TT001770 ласт.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 81.05 KB, docx
Документация ТТ001770.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.37 MB, zip