ТТ001727   Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“

8107 ДС1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 106.05 KB, pdf
ТТ001727 Договор 8107.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 19.23 MB, pdf
ТТ001727 Обявление за възложена поръчка .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 378.23 KB, pdf
ТТ001727 Протокол 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.41 MB, pdf
ТТ001727 Доклад.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 906.15 KB, pdf
ТТ001727 Протокол 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.23 MB, pdf