ТТ001727   Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“

ТТ001727 Обявление за поръчка .pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 208 KB, pdf
ТТ001727 Решение за откриване.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.56 MB, pdf
ТТ001727_Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 332.6 KB, docx