ТТ001702   Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3

Обявление за приключил договор 7953
Дата на публикуване:
Изтегли 128.13 KB, pdf
Договор Обонато Билд ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.27 MB, pdf
Договор Хидроинжект ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.46 MB, pdf
Договор 7953 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 13.08 MB, pdf
ТТ001702 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 325.28 KB, pdf
Изтегли 91.85 KB, pdf
ТТ001702 Доклад ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 240.7 KB, pdf
ТТ001702 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 282.16 KB, pdf