ТТ001702   Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3

ТТ001702 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 318.83 KB, pdf
ТТ001702 Разяснение 3.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 62.65 KB, pdf
ТТ001702 Разяснение 2.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 41.6 KB, pdf
ТТ001702 Разяснение 1.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 58.18 KB, pdf
ТТ001702 Приложения.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 9.13 MB, zip