-   47995-SP-2603 Снегопочистване и опесъчаване на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции

8199_clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 868.52 KB, pdf
2603_protokol_clean_sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.49 MB, pdf
9084670-47995-sp-2603_obyava_prolong.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 282.6 KB, pdf
Схеми снегопочистване НИР.PDF
Дата на публикуване:
Изтегли 1.51 MB, PDF
схеми снегопочистване ПСПВ.PDF
Дата на публикуване:
Изтегли 230.16 KB, PDF
схеми снегопочистване ХС.PDF
Дата на публикуване:
Изтегли 148.33 KB, PDF
47995-sp-2603_Obqava_за обществена поръчка_short.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.37 MB, pdf
47995-sp-2603_Obqava_за обществена поръчка_short.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 239.43 KB, docx