-   47347EP Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Парокотелна централа” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15

8093 ДС ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 263.11 KB, pdf
8093 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.34 MB, pdf
47347EP ПРОТОКОЛ ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 281.65 KB, pdf
47347EP Обява ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 431.65 KB, pdf
47347EP Информация за публикувана обява.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 87.68 KB, pdf
47347EP Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 292.04 KB, docx
47347EP Ценова таблица.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 33.33 KB, xlsx
47347EP Приложение 1 - Проект.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 14.42 MB, zip