10021480   10021480-Диагностика и отстраняване на дефекти по канали