Поредно признание за „Софийска вода“ от ВиК общността

Поредно признание за „Софийска вода“ от ВиК общността

"Софийска вода“ АД, част от Веолия, спечели обявения конкурс на Българската асоциация на водите (БАВ) за „Най-добра пречиствателна станция за питейни води“


29.10.2020

"Софийска вода“ АД, част от Веолия, спечели обявения конкурс на Българската асоциация на водите (БАВ) за „Най-добра пречиствателна станция за питейни води“. Резултатите от него бяха обявени по време на Националния семинар, посветен на питейните води, проведен в Старосел.

Целта на обявения националния конкурс бе отличаване на най-ефективните използвани технологии в пречистването на питейни води, като за целта участниците трябваше да отговорят на предварително зададен подробен въпросник

 
ПСПВ „Бистрица“ е пусната в експлоатация през 1999 година и понастоящем обработва основната част от водите, идващи от яз.“Искър“ за питейните нужди на София / около 800 000 жители/. Технологията на пречистване позволява отстраняването на регистрираните на вход отклонения по всички микробиологични показатели, появяваща се мътност и оцветеност, както и епизодични несъответствия от алуминий и желязо, описани в таблица А на Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Заедно с мониторинговата онлайн система качеството на питейната вода от ПСПВ „Бистрица“, както и в останалите пречиствателни станции на „Софийска вода“, се гарантира от Лабораторно-изпитвателния комплекс (ЛИК), разположен на територията на станцията, който следи непрекъснато параметрите на влизащата сурова и излизащата пречистена вода.
От 2010 година, когато Веолия влиза в „Софийска вода“, в ПСПВ „Бистрица“ са извършвани реконструкции на различни части в станцията, които подобряват нейната ефективност и сигурност и оптимизират експлоатационните разходи. В момента на територията й е постигната  100% автоматизация на управлението на процесите.

Паметният плакет и грамота бяха връчени на Владимир Стратиев, член на Борда на директорите на „Софийска вода“ АД, лично от Министъра на околната среда и водите Емил Димитров. По повод заслуженото отличие на екипа на станцията Васил Тренев – Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД сподели: „Това е поредното признание за отличната работа и постижения на екипа на ПСПВ „Бистрица“, една от витрините на ВиК оператора „Софийска вода“. Искам да подчертая, че това отличие е завоевание на мениджърите, специалистите и хората от станцията и просто искам да кажа, че аз и всички сме горди с тях, защото технологиите без техния труд не биха дали същия резултат.“

Още новини
Общувай бързо и лесно със „Софийска вода“ чрез дигиталните платформи на дружеството

Общувай бързо и лесно със „Софийска вода“ чрез дигиталните платформи на дружеството

„Софийска вода“ напомня на своите клиенти, че онлайн услугите на дружеството...

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...