TT001642   _“Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Възложителя ”

Съдържание на документ_7779.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 111.88 KB, pdf
7779 Dogovor zi.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 3.07 MB, pdf
Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 361.69 KB, pdf
Протокол2_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.01 MB, pdf
Решение за избор на Изпълнител_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 58.21 KB, pdf
Отваряне на цени_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 34.64 KB, pdf
Протокол1_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 320.52 KB, pdf
SKMBT_C224e17111015420.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 52.47 KB, pdf