TT001642   _“Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Възложителя ”

final_Документация_ТТ001642.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 260.24 KB, docx
Решение за откриване_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 217.84 KB, pdf
Обявление_ТТ001642.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 375.17 KB, pdf