TT001640   _“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)

Обявление за приключен договор 7886
Дата на публикуване:
Изтегли 135.57 KB, pdf
7886 - 4 Обявление за изменение.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 165.43 KB, pdf
7886 - А4.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 151.52 KB, pdf
7886 - А3 ЗЗЛД„.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 94.63 KB, pdf
7886 - А2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 78.3 KB, pdf
7886 Обявление за изменение на поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 230.61 KB, pdf
Анекс 7886 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 131.45 KB, pdf