TT001640   _“Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)

ТТ001640 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 348.29 KB, pdf
7886 ЗЗЛД за профила.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 6.52 MB, pdf
ТТ001640 Решение избор ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 100.16 KB, pdf
ТТ001640 Доклад ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 102.76 KB, pdf
ТТ001640 Протокол ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 207.66 KB, pdf
Решение за изменение_ТТ001403.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 193.33 KB, pdf