ТТ001641   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АБОНАМЕНТЕН ПРИНЦИП НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT

ТТ001641 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 333.56 KB, pdf
ТТ001641 Договор 7658 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 12.15 MB, pdf
ТТ001641 Техническо предложение ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 2.55 MB, pdf
ТТ001641 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.92 MB, pdf
ТТ001641 Протокол 2 - ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.49 MB, pdf
ТТ001641 Доклад-ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 981.31 KB, pdf