TT001646   Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на Софийска вода

протокол 2 ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 542.31 KB, pdf
Решение за прекратяване ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 255.5 KB, pdf
протокол 1 ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 240.15 KB, pdf
Разяснение 4 ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 60.89 KB, pdf
Разяснение 3.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 104.4 KB, pdf
Разяснение 2 ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 236.7 KB, pdf