TT001646   Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на Софийска вода

Разяснение 1 ТТ001646.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 48.83 KB, pdf
Dokumentacia TT001646.zip
Дата на публикуване:
Изтегли 1.32 MB, zip