ТТ001925   Доставка на фино смляна негасена вар за обработка на механично обезводнена утайка преписка номер 00435-2020-0019

8696-обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 292.76 KB, pdf
8696-Анекс №2
Дата на публикуване:
Изтегли 110.4 KB, pdf
Обявление за изменение на договор
Дата на публикуване:
Изтегли 134.48 KB, pdf
Анекс 1
Дата на публикуване:
Изтегли 102.79 KB, pdf
8696.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.73 MB, pdf
Обявление за възложена поръчка 1925.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 189.8 KB, pdf
ТТ001925 Протокол 2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 221.31 KB, pdf
ТТ001925 Решение избор изпълнител.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 110.87 KB, pdf