ТТ001876   Изработка и поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска вода“ АД и мобилно приложение”

ПРЕКРАТЯВАНЕ-АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 402.62 KB, pdf
Решение за прекратяване-TT001876 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 364.2 KB, pdf
Обявление ТТ001876 АОП.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 614.08 KB, pdf
Решение за откриване ТТ001876- ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.32 MB, pdf
WEBSITE Документация-ЗА ПУБЛИКУВАНЕ-14.10.DOCX
Дата на публикуване:
Изтегли 433.19 KB, DOCX