ТТ001860   Доставка на канцеларски материали и хартия

Обявление за приключил д-р 8502
Дата на публикуване:
Изтегли 83.8 KB, pdf
Обявление за изменение
Дата на публикуване:
Изтегли 294.88 KB, pdf
Анекс №1
Дата на публикуване:
Изтегли 81.6 KB, pdf
Обявление за възложена поръчка1860.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 438.8 KB, pdf
8502.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 7.73 MB, pdf
ТТ001860 Протокол_2.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 504.85 KB, pdf
ТТ001860 Решение избор изпълнител.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 109.43 KB, pdf
ТТ001860-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 59.92 KB, pdf