ТТ001761   Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север

ТТ001761 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 385.52 KB, pdf
Т001761 Решение ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 303.13 KB, pdf
Ценови таблици-канален договор-last.xlsx
Дата на публикуване:
Изтегли 270.65 KB, xlsx
TT001761 Документация.docx
Дата на публикуване:
Изтегли 1.23 MB, docx
Т001761 Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 873.69 KB, pdf