ТТ001761   Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север

Обявление за приключил договор 8178
Дата на публикуване:
Изтегли 124.82 KB, pdf
Обявление за приключил договор 8177
Дата на публикуване:
Изтегли 118.88 KB, pdf
ТТ001761 Обявление за изменение 8178 A2
Дата на публикуване:
Изтегли 299.95 KB, pdf
8178 A2
Дата на публикуване:
Изтегли 109.03 KB, pdf
анекс 1 към 8178 clear sign.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 583.82 KB, pdf
Изтегли 402.08 KB, pdf
Изтегли 399.77 KB, pdf
8177 A1.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 549.92 KB, pdf